វីនរ៉ូក។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្ទះ។ »  ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

វីនរ៉ូខបប៊ូលលីមីតធីត។

ការិយាល័យសៀងហៃ --- ក្រុមហ៊ុនសៀងហៃវីនរ៉ូខិចតិចណូឡូជីតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី។

ការិយាល័យបន្ថែម៖ បន្ទប់លេខ ៥០១ អគារ ៣៦ No.៣១២ ស៊ាងហៃប្រទេសចិន។
ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ថែម៖ សួនឧស្សាហកម្មកាហ្សូហាំងដុងតៃទីក្រុងជាំងស៊ូប្រទេសចិន។

ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៦-០២១-៦៨៤០៣៥៥០

Fax: 086-021-68780083

Skype: winrock-tony ។

អ៊ីមែល៖ [email protected]